Πάκτωση ανεμογεννητριών με Conbextra BB92-0 στον Αιολικό Σταθμό Δενδροχώρι Καστοριάς

To Έργο

Το Φεβρουάριο του 2019, η εταιρία Εναλλακτική Ενέργεια ΑΕ, προχώρησε στις εργασίες χύτευσης κονιάματος πάκτωσης για τις ανάγκες ανέγερσης 4 ανεμογεννητριών τύπου G132 της εταιρίας Gamesa. Οι καιρικές συνθήκες (εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, έντονοι άνεμοι) παράλληλα με το αίτημα για όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάρτηση των πύργων των ανεμογεννητριών – ταχεία ανάπτυξη θλιπτικής αντοχής του σκληρυμένου κονιάματος αποτέλεσαν ιδιαίτερη πρόκληση για την εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.

Η Λύση

Η Macon πρότεινε ως υλικό για τις εργασίες χύτευσης το Conbextra BB92-0 της Fosroc, εγκεκριμένο κονίαμα για εργασίες πάκτωσης ανεμογεννητριών της εταιρίας Gamesa. Ταυτόχρονα, διασφαλίστηκε ότι η εφαρμογή θα πραγματοποιούνταν από εξειδικευμένο/πιστοποιημένο συνεργείο για εργασίες πάκτωσης ανεμογεννητριών. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις εργασίες προετοιμασίας υποστρώματος, ομαλής και συνεχούς ροής χύτευσης του κονιάματος καθώς επίσης και σε όλα τα απαραίτητα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την αποτελεσματική ωρίμανσή του.

Πλεονεκτήματα

Το Conbextra BB92-0 επιλέχθηκε λόγω των εξαιρετικών ρεολογικών χαρακτηριστικών του σε χαμηλές θερμοκρασίες καθώς επίσης και της ταχείας ανάπτυξης αντοχών που έκανε δυνατή την επιτάχυνση των εργασιών ανέγερσης. Έγινε παραλαβή και έλεγχος δοκιμίων από το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Του Α.Π.Θ.

 

Δείτε ολοκληρωμένο το case study εδώ