3. Μόνωση τοίχων

Η θερμομόνωση εκ των υστέρων μπορεί να γίνει από την εξωτερική ή την εσωτερική πλευρά  των τοίχων.

Δεν είναι ακριβώς ίδια δουλειά και εδώ θα δούμε εν συντομία τις μεταξύ τους διαφορές

1) Αισθητική του σπιτιού

Η εξωτερική θερμομόνωση μας δίνει την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε αισθητικά το σπίτι

2) Οικονομία σε καύσιμα/ κλιματισμό

Η εξωτερική θερμομόνωση βάσει μελετών δίνει μεγαλύτερη οικονομία κατά  6-8 %  σε σχέση με την εσωτερική

3) Συμπύκνωσεις/ μούχλα

Η εξωτερική θερμομόνωση υπερτερεί στο σημείο αυτό γιατί με αυτή οι θερμογέφυρες σχεδόν μηδενίζονται, πράγμα μη εφικτό με την
εσωτερική θερμομόνωση

4) Θερμοχωρητικότητα τοίχων

Η εξωτερική θερμομόνωση εκμεταλλεύεται την θερμοχωρητικότητα  των τοίχων που δρουν σαν θερμοσυσσωρευτές

5) Μέγεθος δαπάνης

Η εσωτερική θερμομόνωση είναι φθηνότερη και στοιχίζει περίπου το 25-30 % λιγότερο από την εξωτερική

6) Όχληση ενοίκων

Η εσωτερική θερμομόνωση είναι πολύ οχληρή γιατί αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα των ενοίκων

7) Απώλεια χώρου

Η εσωτερική θερμομόνωση οδηγεί σε απώλεια πολύτιμου χώρου, ειδικά  όταν τα δωμάτια είναι μικρά

Συνοπτικά

Η εταιρεία μας συνιστά την εξωτερική θερμομόνωση εκτός αν αυτή για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους δεν είναι εφικτή. Προτείνουμε δε το επί μία δεκαετία δοκιμασμένο στις Ελληνικές συνθήκες σύστημα θερμοπρόσοψης Thermomaster.