Οροφές με γυψοσανίδες

Οι οροφές με γυψοσανίδες μπορούν να διαμορφωθούν είτε σαν επενδύσεις είτε σαν αναρτώμενες οροφές.

Αποτελούνται από ένα μεταλλικό σκελετό στερέωσης πάνω στον οποίο βιδώνονται οι γυψοσανίδες που δημιουργούν την τελική επιφάνεια.

Όταν μιλάμε για επενδύσεις η στερέωση του μεταλλικού σκελετού γίνεται άμεσα στο φέρον στοιχείο ενώ στις αναρτώμενες οροφές η στερέωση γίνεται μέσω κάποιου μεταλλικού στοιχείου όπως π.χ. μίας ντίζας.

Οι οροφές με γυψοσανίδες είναι πυράντοχες, ηχομονωτικές και δίνουν επιφάνειες διάφορες ανάλογα με τις αισθητικές απαιτήσεις. Μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν σκωτίες ή άλλα αρχιτεκτονήματα όπως επίσης και να ενταχθούν κρυφοί φωτισμοί.

Σχετικά με τον σκελετό στήριξης μπορεί να είναι ξύλινος, μεταλλικός ανισόπεδος ή και μεταλλικός ισόπεδος.

Τα κύρια μέρη του μεταλλικού σκελετού είναι τα κανάλια οροφής ή προφίλ CD60/27 και οι περιμετρικοί, ανισοσκελείς οδηγοί. Η ανάρτηση τους γίνεται με διάφορες μορφές αναρτήσεων και η σύνδεση τους με μία σειρά από συνδετήρες. Το είδος και οι αριθμοί των γυψοσανίδων καθορίζουν τον βαθμό πυροπροστασίας της οροφής.