Σύστημα θερμοπρόσοψης THERMOMASTER

Πρόκειται για παστώδεις σοβάδες, οργανικούς που αποτελούν τις δύο κύριες επιλογές για το τελικό φινίρισμα μιας εξωτερικής μόνωσης/ θερμοπρόσοψης.

Οι κύριες διαφορές τους είναι οι εξής:

  • Οι σιλικονούχοι σοβάδες είναι κατά 15-20% ακριβότεροι από τους ακρυλικούς.
  • Από πλευράς στεγανοποίησης οι σιλικονούχοι θεωρούνται ανώτεροι.
  • Από πλευράς ελαστικότητας και αντοχής στις ρηγματώσεις οι ακρυλικοί σοβάδες είναι καλύτεροι.
  • Διαπνοή/ ατμοδιαπερατότητα

Οι σιλικονούχοι είναι καλύτεροι ως προς αυτήν την παράμετρο. Για αυτό συμφέρει να συνδυάζονται με πετροβάμβακα ως θερμομονωτικό υλικό.

  • Αντοχή σε μούχλα, λειχήνες και λοιπούς βιολογικούς παράγοντες: Οι σιλικονούχοι σοβάδες έχουν καλύτερη συμπεριφορά ενώ και οι ακρυλικοί σοβάδες είναι απολύτως επαρκείς.