Το GlasGrid PM είναι ένα πλήρες σύστημα αποκατάστασης φρεατίων επίσκεψης. Αποτελείται από ένα σκληρό πλέγμα από ίνες υάλου με μια ειδική, καινοτόμα πολυμερική επίστρωση. Το GlasGrid PM είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη μείωση των ρηγματώσεων στην περίμετρο του φρεατίου. Προστατεύει την τελική ασφαλτική στρώση, οπλίζοντας την περιοχή γύρω από το φρεάτιο και επιβραδύνοντας την ανάπτυξη ρηγματώσεων στην επιφάνειά της.