4. Αποστραγγιστική μεμβράνη - Οι βασικές της λειτουργίες

Η αποστραγγιστική μεμβράνη είναι κατασκευασμένη HDPE – υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και έχει ενσωματωμένες πλαστικές κυκλικές προεξοχές για να μπορεί να δημιουργεί ένα κενό αερισμού μπροστά από τα τοιχία που προστατεύει.

Χρησιμοποιείται στα τοιχία των υπογείων πάνω από τη στεγανοποίηση για να την προστατεύει από πιθανούς τραυματισμούς από τις πιέσεις του εδαφικού υλικού.

Η αποστραγγιστική μεμβράνη αν και θα μπορούσε να συνεισφέρει από πλευράς στεγανοποίησης εντούτοις δεν είναι προορισμένη για το ρόλο αυτό. Για τη στεγανοποίηση των τοιχίων θα πρέπει  να προηγηθεί με 2 στρώσεις από επαλειφόμενα υλικά ή μεμβράνες στεγανοποίησης.

Βοηθάει πολύ ως προς τον έλεγχο της υδροστατικής πίεσης γιατί δημιουργεί αυτό το κενό μπροστά από το τοιχίο. Όσο νερό περάσει πίσω από την αποστραγγιστική μεμβράνη πέφτει προς τα κάτω και φθάνει στην περιμετρική αποστράγγιση για να απομακρυνθεί από το κτίριο προς ασφαλή κατεύθυνση.

Τέλος η αποστραγγιστική μεμβράνη βοηθάει στον έλεγχο της συμπύκνωσης που είναι συνήθης στους υπόγειους χώρους. Αποτελεί επιφάνεια συμπύκνωσης τω υδρατμών που μεταναστεύουν με διάχυση από μέσα προς τα έξω. Και φυσικά όλα τα συμπυκνώματα οδεύουν προς την περιμετρική αποστράγγιση.

Μερικές άλλες χρήσεις της αποστραγγιστικής μεμβράνης είναι:

  • Φράγμα υδρατμών κάτω από εδαφόπλακες
  • Αντικατάσταση του μπετόν καθαριότητας στο εργοτάξιο
  • Προστασία επενδύσεων υπόγειων δαπέδων από την υγρασία

Το σύνηθες βάρος του είναι 400 gr/m2 (PDM 400) ή 500 gr/m2 (PDM 500) και οι διαστάσεις των ρολών είναι 20×2 m.