Αποστραγγιστικά Κανάλια

Τα αποστραγγιστικά κανάλια χρησιμοποιούνται  για τη συλλογή και απομάκρυνση των όμβριων και λοιπών επιφανειακών νερών.

Είναι ένα εύχρηστο μέσο γραμμικής αποστράγγισης όπου μπορούμε να στήσουμε με απλή αρθρωτή σύνδεση μεταξύ των καναλιών μήκους 1m, μεγάλου μήκους κανάλια.

Διατίθενται σε διαφορετικά πλάτη και βάθη ανάλογα με τις περιοχές που πρέπει να εξυπηρετήσουν.

Στο πάνω τους μέρος δέχονται σχάρες για βατότητα. Ανάλογα με το είδος της σχάρας μπορούν  να αλλάξουν στρώση βατότητας.

Οι σχάρες προσαρμόζονται στα κανάλια αποστράγγισης με δύο στηρίξεις/ σχάρα του 1m.

Σχάρα αποστραγγιστικών καναλιών

Τερματικά οι τάπες διατίθενται για τη στεγανοποίηση των άκρων των καναλιών. Τόσο στα πλάγια, όσο και στον πυθμένα υπάρχουν έξοδοι διαφόρων διαμέτρων για την απομάκρυνση των νερών.

Τα αποστραγγιστικά κανάλια θα πρέπει να εδράζονται πάνω σε μπετόν και ποτέ στο χώμα όπως ενδεχομένως τα πλαστικά φρεάτια αποστράγγισης.