11. Αναστολέας διάβρωσης άεριας φάσης σε κάψουλες

Ο αναστολέας διάβρωσης αέριας φάσης Qed Chemical Margel 580 VPi είναι μίας νέας σύλληψης αναστολέας που χρησιμοποιείται σε παλιά και καινούρια έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το προϊόν αποτελείται από κάψουλες μέσα στις οποίες υπάρχουν τρεις διαφορετικοί αναστολείς που δρουν με διαφορετική ταχύτητα δράσης.

Σε αντίθεση με τους επαλειφόμενους υγρούς αναστολείς διάβρωσης ο Qed Chemical Margel 580 VPi μπορεί να δράσει σε μεγάλα βάθη εκεί όπου οι πρώτοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν.

Τρόπος τοποθέτησης:

Οι κάψουλες θα πρέπει να τοποθετηθούν κοντά στην περιοχή των οπλισμών που χρειάζεται προστασία.

Με ένα κρουστικό δράπανο ανοίγουμε τρύπες διαμέτρου 25 mm  και βάθους κοντά στα  4,5 – 5 cm. Τοποθετούμε μέσα την κάψουλα, μετά το πώμα της και σφραγίζουμε τις τρύπες με χυτά επισκευασμένα κονιάματα.

Οι αναστολείς διάβρωση ατμοποιούνται με διαφορά φάσης σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Τα συστατικά τους  ατμοποιούνται και με διάχυση φθάνουν στους σιδηρούς οπλισμούς όσο πυκνό κι αν είναι το γύρω τους μπετόν. Αγκαλιάζουν μάλιστα τον οπλισμό σε όλη την περίμετρο του.

Πάνω στον οπλισμό σχηματίζεται μια λεπτή αλλά ισχυρή προστατευτική στιβάδα από αναστολείς που προστατεύει τους οπλισμούς για πολλά χρόνια.

Το πόσες κάψουλες θα χρειαστούν ανά m2 εξαρτάται από τον ρυθμό της διάβρωσης και την ανοιγμένη επιφάνεια οπλισμού.

Ιδανικό υλικό για αντιδιαβρωτική προστασία χωρίς να ξηλώνουμε στρώσεις κονιαμάτων και μπετόν για να φθάσουμε στους οπλισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες για τον αναστολέα διάβρωσης αέριας φάσης Qed Chemical Margel 580 VPi  μπορείτε να ζητήσετε από το τμήμα μηχανικής υποστήριξης της εταιρείας μας.