2. Αυτοκόλλητες ασφαλτικές ταινίες για λεπτομέρειες στεγών

Οι αυτοκόλλητες ασφαλτικές ταινίες Adeflex με επένδυση αλουμινίου στο χρώμα του κεραμιδιού χρησιμοποιούνται για δεκάδες λεπτομέρειες στεγανοποίησης στις κεραμοσκεπές.

Αποτελούνται από ελαστομερή SBS άσφαλτο σε ένα πάχος περίπου 1,2 mm που είναι προστατευόμενη από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες με ένα πολύ δυνατό, πλαστικοποιημένο φιλέ αλουμινίου.

Το μήκος των αυτοκόλλητων ασφαλτικών ταινιών είναι σταθερό  στα 10 m και το πλάτος τους κυμαίνεται  από 5 έως 100 cm για να μπορούν να καλύπτουν κάθε είδους εφαρμογή.

Για τις πορώδεις επιφάνειες όπως μπετόν, σοβάς, κεραμίδι κλπ. χρησιμοποιείται σαν ενισχυτικό της πρόσφυσης τους το αστάρι Rubberlac πάνω σε λείες επιφάνειες όπως είναι το μέταλλο, το σκληρό PVC και το γυαλί μπαίνουν απευθείας χωρίς αστάρι.

Μερικές από τις εφαρμογές τους είναι οι εξής

  • Στεγανοποίηση σε σπασμένα κεραμίδια. Παράλληλα αποκατάσταση τους
  • Σφράγιση διάφορων κενών ανάμεσα σε κεραμίδια
  • Στήριγμα ρωγμών πάνω σε σοβάδες
  • Στεγανοποίηση γύρω από σωλήνες εξαερισμού, καμινάδες κλπ.
  • Στεγανοποίηση σε ντερέδες πριν από την εφαρμογή ασφαλτικών κεραμιδιών κλπ.

Τρόπος εφαρμογής

  • Απλώνουμε το αστάρι Rubberlac και περιμένουμε 20’ – 30’ περίπου ώστε να τραβήξει σε σημείο που να βγάζει κλωστές στο δάχτυλο
  • Αφαιρούμε τοπικά το σιλικονούχο χαρτί και πιέζουμε σταθερά πάνω στην προς μόνωση επιφάνεια

Ξετυλίγουμε το ρολό αφαιρώντας το χαρτί και πιέζοντας. Δύο άτομα μαζί να  κάνουν καλύτερα τη συγκεκριμένη δουλειά.

Οι ασφαλτικές ταινίες Adeflex  χρησιμοποιούνται επιπλέον και σε άλλες εφαρμογές όπως δώματα, υαλοστάσια, μεταλλικές στέγες κλπ.