Εξαγωνικά ασφαλτικά κεραμίδια.

Κατάλληλα για κλίσεις άνω των 15ο (27%).