Υδροδιογκούμενο σφραγιστικό αρμών, σε μορφή πάστας για εφαρμογή με πιστόλι.

Ταχεία ωρίμανση. Επιτρέπει την κάλυψή του με επισκευαστικό κονίαμα για επείγουσες αποκαταστάσεις σε 2 ώρες από την εφαρμογή του και σκυροδετήσεις μεγάλης κλίμακας σε 8 ώρες.

Εξαιρετική πρόσφυση σε λείες και τραχειές επιφάνειες σκυροδέματος

Υψηλή διόγκωση: 200%

Υψηλή ανθεκτικότητα διογκωτικής λειτουργίας στο χρόνο

Εφαρμογές: Μέσο επικόλλησης των Supercast SW10 και Supercast SW20, στεγανοποίηση γύρω από διερχόμενα στοιχεία (block-outs) στο σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα στοιχεία

ο