Δύο συστατικών, εποξειδική βαφή προστασίας για επιφάνειες σκυροδέματος που έρχονται σε επαφή με νερό

Συμμόρφωση κατά EN 1504-2

Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.

Υψηλή αντοχή σε χημική προσβολή

Δυνατότητα εφαρμογής σε νωπά υποστρώματα

Δεν απαιτείται η χρήση ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού) για την εφαρμογή

Υψηλός χρόνος εργασιμότητας υλικού (65 λεπτά στους 25 °C)

Δεν περιέχει διαλύτες

Εφαρμογές: Δεξαμενές πόσιμου νερού, δεξαμενές λυμάτων, χώροι επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων και ποτών, χημικές βιομηχανίες