Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, χυτό κονίαμα για πακτώσεις ακριβείας και αποκαταστάσεις διατομών σκυροδέματος, όπου απαιτείται υψηλή ρεολογία

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

Εξαιρετικά υψηλή ρεολογία

Υψηλή αρχική και τελική αντοχή

1 ημέρα: 20 MPa

7 ημέρες: 50 MPa

28 ημέρες: 65 MPa

Μη συρρικνούμενο

Δεν περιέχει χλωρίδια

Εφαρμογές: Αποκαταστάσεις διατομών σκυροδέματος πάχους έως 100 mm, αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού, πακτώσεις μεταλλικών στύλων, πακτώσεις μηχανημάτων όπου αναμένεται στατική φόρτιση