Μεταλλικά προφίλ που τοποθετούνται ανά τακτά διαστήματα στη στέγη για να αποτρέψουν τον κίνδυνο πτώσης μεγάλων όγκων χιονιού.