Αναπνέουσες μεμβράνες κεραμοσκεπών πιστοποιημένες με σήμανση CE.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 13859-1

Τριών στρώσεων: πολυπροπυλένιο μέσα κι έξω και πολυαιθυλένιο στη μέση.