Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, θιξοτροπικό, τροποποιημένο με πολυμερή, επισκευαστικό κονίαμα υψηλών επιδόσεων

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

Εξαιρετικά υψηλή ανάπτυξη θλιπτικής αντοχής:

7 ημέρες: 60 ΜPa

28 ημέρες: 80 MPa

Πολύ μεγάλα πάχη εφαρμογής σε μία στρώση:

Οροφές: έως 50 mm

Κάθετες επιφάνειες: έως 75 mm

Οριζόντιες επιφάνειες: έως 100 mm

Υλικό βασισμένο στην Τεχνολογία Διαστασιολογικής Σταθερότητας της Fosroc (Fosroc Dimensional Stability Technology)

Ελαχιστοποίηση αστοχιών που οφείλονται σε ρηγματώσεις λόγω συρρίκνωσης του υλικού

Η εξαιρετικά χαμηλή διαπερατότητα του σκληρυμένου κονιάματος αυξάνει την ανθεκτικότητα της κατασκευής

Εφαρμογές: Επισκευή κάθετων επιφανειών και οροφών για την αποκατάσταση της επικάλυψης οπλισμού, γενικές επισκευές διατομών σκυροδέματος, πλήρωση κενών βάθους μεγαλύτερου των 10 mm, αποκαταστάσεις “φωλιών” σκυροδέματος, αποκαταστάσεις μεγάλων επιφανειών όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξυλότυπος