Υψηλών επιδόσεων, εύκαμπτη πλάκα πλήρωσης αρμών από πολυαιθυλένιο

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής DTp Specification for Highway Works

Συμπιέσιμο

Εξαιρετικά υψηλή ανάκτηση σχήματος (>98%)

Υψηλή θλιπτική αντοχή (0,15 MPa)

Μη απορροφητικό (<0,05% κ.ο.)

Ανθεκτικό στη φθορά από γήρανση, καιρικές συνθήκες και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες

Ανθεκτικό έναντι χημικής προσβολής

Εφαρμογές: Πλήρωση αρμών διαστολής σε στοιχεία σκυροδέματος