Αυτοκόλλητα προφίλ από PVC με υαλόπλεγμα για ακριβείς συνδέσεις σε παράθυρα.