Πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα

Κατάλληλα για πρόσθετη μηχανική στήριξη θερμομονωτικών πλακών απλής διογκωμένης, γραφιτούχας διογκωμένης, εξηλασμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης