Πλαστικά ούπα με πλαστική καρφίδα

Κατάλληλα για πρόσθετη μηχανική στήριξη θερμομονωτικών πλακών απλής διογκωμένης, γραφιτούχας διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης