Διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη διάχυσης υδρατμών.

Οπλισμός: Υαλοπίλημα