Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη. Η ασφαλτική της μάζα είναι τροποποιημένη με πλαστομερή (APP/ Ατακτικό Πολυπροπυλένιο) πολυμερή.

Οπλισμός: Πολυεστερικός οπλισμός.

Επικάλυψη άνω επιφάνειας: Έγχρωμη ορυκτή ψηφίδα

Επικάλυψη κάτω επιφάνειας: Φιλμ πολυαιθυλενίου που διευκολύνει τη συγκόλληση με φλόγιστρο.