Αυτοκόλλητες βουτυλικές στεγανωτικές ταινίες πλάτους 12,5cm που στεγανοποιούν τις γωνίες στα μπάνια και στα μπαλκόνια. Δέχονται απευθείας εύκαμπτες κόλλες πλακιδίων.