Τριών συστατικών εποξειδικό κονίαμα, για πακτώσεις ακριβείας σε περιπτώσεις όπου αναμένονται δυναμικές φορτίσεις.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-6

Ανάπτυξη Θλιπτικής Αντοχής

1 ημέρα: 90 MPa

7 ημέρες: 100 MPa