Κυκλικής διατομής, κλειστών κυψελών κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής DTp Specification for Highway Works

Συμπιέσιμο

Υψηλή ανάκτηση σχήματος (>70%)

Μη απορροφητικό

Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας (-40 °C έως +60 °C)

Ανθεκτικότητα σε σήψη

Δεν περιέχει χλωροφθοράνθρακες

Εφαρμογές: Υπόστρωμα για την εφαρμογή υλικού σφράγισης σε αρμούς διαστολής