Αντικαταστάτης ασβέστη

Αυξάνει το χρόνο εργασιμότητας του κονιάματος

Αυξάνει την πρόσφυση του κονιάματος με το υπόστρωμα

Αποτρέπει το σχηματισμό ρηγματώσεων που οφείλονται σε συστολή του κονιάματος λόγω ξήρανσης

Αυξάνει την αντοχή της τοιχοποιίας

Δεν περιέχει χλωρίδια

Χρήσεις: Κονιάματα τοιχοποιίας, σοβάδες, επιχρίσματα, ασβεστοτσιμεντοκονιάματα