Αποκαλουπωτικό λάδι για ξυλότυπους-μεταλλότυπους

Κατάλληλο για ξυλότυπους και μεταλλότυπους

Δυνατότητα εφαρμογής με ψεκασμό, βούρτσα, σφουγγάρι

Ελαχιστοποιεί τον καθαρισμό των καλουπιών πριν την επανάχρησή τους

Βελτιώνει την τελική επιφάνεια του σκληρυμένου σκυροδέματος μειώνοντας τον εγκλωβισμό φυσαλίδων αέρα

Δε λεκιάζει

Παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία στους μεταλλότυπους