Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
profil_verges

Προφίλ από HDPE σε βέργες των 2m που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση και τη σφράγιση των αποστραγγιστικών μεμβρανών  στο άνω μέρος τους.

20 τεμ. x 2 m