Τερματικά ή τάπες για τις άκρες των αποστραγγιστικών καναλιών NOR.