Επισκευές δομικών στοιχείων σε παραθαλάσσιες περιοχές

2017-04-11T08:11:28+03:00

Στις παραθαλάσσιες περιοχές εκτός των υπόλοιπων διαβρωτικών στοιχείων  - νερό, θερμοκρασιακές μεταβολές, υπεριώδεις, παγετός κλπ. – υπάρχει ένας επιπλέον πολύ σοβαρός διαβρωτικός παράγοντας που δεν είναι άλλος από τις χλωριούχες ενώσεις του αλατιού. Οι χλωριούχες αυτές ενώσεις προξενούν μεγάλα προβλήματα διάβρωσης στο οπλισμένο μπετόν και στις μεταλλικές κατασκευές μέσω ηλεκτροχημικής διάβρωσης. Ειδικά για το οπλισμένο