Βουτιλικές ή ασφαλτικές αυτοκόλλητες ταινίες στεγών

2016-08-25T17:03:41+03:00

Τόσο οι βουτιλικές όσο και οι ασφαλτικές ταινίες  χρησιμοποιούνται μαζικά σε εφαρμογές στεγανοποίησης λεπτομερειών στεγών. Οι βουτιλικές ταινίες είναι αρκετά ακριβότερες αλλά διαθέτουν και αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις ασφαλτικές: 1)      Είναι σαφώς πιο κατάλληλες για χαμηλότερες θερμοκρασίες. Τόσο κατά την εφαρμογή τους όσο και κατά την διάρκεια της λειτουργικής  τους ζωής  μπορούν να