Αποστράγγιση επιφανειακών νερών με πλαστικά φρεάτια και αποστραγγιστικά κανάλια

2017-04-11T07:36:01+03:00

Τα επιφανειακά νερά που προέρχονται από τη βροχή – όμβρια – ή από ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως το πότισμα, το πλύσιμο κλπ.  θα πρέπει να απομακρύνονται από σπίτια γιατί μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα όπως: Λάσπη Είσοδος νερών στους υπόγειους χώρους Εστίες κουνουπιών κλπ. Γενικά υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη δουλειά αυτή: Τα αποστραγγιστικά κανάλια – ή