Αποστραγγιστική μεμβράνη: Οι βασικές της λειτουργίες

2016-08-25T17:10:17+03:00

Η αποστραγγιστική μεμβράνη είναι κατασκευασμένη HDPE – υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και έχει ενσωματωμένες πλαστικές κυκλικές προεξοχές για να μπορεί να δημιουργεί ένα κενό αερισμού μπροστά από τα τοιχία που προστατεύει. Χρησιμοποιείται στα τοιχία των υπογείων πάνω από τη στεγανοποίηση για να την προστατεύει από πιθανούς τραυματισμούς από τις πιέσεις του εδαφικού υλικού. Η αποστραγγιστική μεμβράνη