Αναστολέας διάβρωσης αέριας φάσης σε κάψουλες

2016-08-25T17:17:49+03:00

Ο αναστολέας διάβρωσης αέριας φάσης Qed Chemical Margel 580 VPi είναι μίας νέας σύλληψης αναστολέας που χρησιμοποιείται σε παλιά και καινούρια έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το προϊόν αποτελείται από κάψουλες μέσα στις οποίες υπάρχουν τρεις διαφορετικοί αναστολείς που δρουν με διαφορετική ταχύτητα δράσης. Σε αντίθεση με τους επαλειφόμενους υγρούς αναστολείς διάβρωσης ο Qed Chemical Margel