Στεγανοποίηση δεξαμενής πόσιμου νερού

Οι δεξαμενές με πόσιμο νερό είναι πολύ απαιτητικές ως προς τη στεγανοποίηση τους. Η μόνιμη υδροστατική πίεση μπορεί να βάλει σε δοκιμασία τα πιο αποτελεσματικά υλικά. Από την άλλη τα υλικά στεγανοποίησης θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλόλητας για πόσιμο νερό από έγκυρα εργαστήρια.

Η πρώτη επιλογή σε τέτοιες περιπτώσεις είναι τα δύο συστατικών, εύκαμπτου τσιμεντοειδή τύπου Kristoflex.

Είναι υλικό κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό και λόγω της ευκαμψίας τον αντιμετωπίζουν με περισσότερο ευχέρεια τα προβλήματα των ρωγμών του υποστρώματος.

Το μπετόν θα πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 28 ημερών, καθαρό, συνεκτικό, απαλλαγμένο από τις τσιμεντοεπιδερμίδες.

Όλες οι τρύπες, οι φωλιές αδρανών και λοιπές ατέλειες στοκάρονται με το επισκευαστικό κονίαμα Kristolithe.

Η συναρμογή κάθετου οριζόντιου σφραγίζεται με τον εύκαμπτο τσιμεντοειδή στόκο Krimastic. Οι επιφάνειες διαβρέχονται με νερό έως άρνησης πριν από την εφαρμογή της πρώτης στρώσης. Δεν πρέπει όμως με τίποτα να υπάρχουν λιμνάζοντα νερά. Τα υλικά τοποθετημένα με βούρτσα σε δύο στρώσεις του 1,2 kg/m2 με ενδιάμεση ενίσχυση από ένα υλικό υαλόπλεγμα Vertex R 51. Οι επιφάνειες πρέπει να ξεπλυθούν μια φορά τουλάχιστον πριν μπει το νερό (μετά από επτά μέρες περίπου).

Σε παλιές κατασκευές θα χρειασθούν επισκευές με μεγαλύτερες εκτάσεις και αποκαταστάσεις στους διαβρωμένους οπλισμούς.

Για στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού μπορείτε να απευθυνθείτε και στο κατασκευαστικό κομμάτι της εταιρείας μας.