Ενός συστατικού, ακρυλική μαστίχη εσωτερικής χρήσης

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 15651

Ικανότητα παραλαβής μετακίνησης αρμού: 15%

Εύκολη εφαρμογή

Δεν εκρέει σε κατακόρυφους αρμούς

Καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά

Δυνατότητα εφαρμογής σε νωπά υποστρώματα

Μετά την ωρίμανσή της είναι ανθεκτική σε διείσδυση υγρασίας

Μετά την ωρίμανσή της μπορεί να βαφεί

Δεν περιέχει διαλύτες

Εφαρμογές: σφράγιση αρμών σε κουφώματα, πλακίδια, στοιχεία σκυροδέματος εσωτερικής χρήσης, επιδιόρθωση μικρών ρωγμών σε τοίχους