Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
MASTERNET CLASSIC

Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα με μάτι 5x5mm που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των θερμοπροσόψεων έναντι κρούσης και ρηγμάτωσης.

Πιστοποιημένο κατά ETAG 004.

Βάρος: 145gr/m2 & 160gr/m2

Χρώμα: Λευκό

Άνοιγμα καρέ: 5x5mm

Αντοχή εφελκυσμού: 1350N/5cm κατά μήκος, 2100N/5cm κατά πλάτος

Ρολό 50x1m

Παλέτα 1500m2

Τεχνικό Φυλλάδιο MASTERNET CLASSIC 145gr

Τεχνικό Φυλλάδιο MASTERNET CLASSIC 160gr

Πιστοποίηση DOP Masternet Classic 145gr

Πιστοποίηση DOP Masternet Classic 160gr

Πιστοποίηση DOC Masternet Classic