Ορθογωνικά ασφαλτικά κεραμίδια.

Χρησιμοποιούνται και σαν κορφιάδες για τα Cambridge Xpress.

Κατάλληλα για κλίσεις άνω των 15ο (27%).