Εξαερισμοί ασφαλτικών κεραμιδιών.

Απομακρύνουν τους υδρατμούς και αποτρέπουν την σήψη και το πετσικάρισμα του πετσώματος.

Κιβώτια 10 τεμαχίων.