Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
steganol

Ασφαλτικό βερνίκι διαλυτών που χρησιμοποιείται για δυνατές συγκολλήσεις ασφαλτοπάνων.

Κατανάλωση

0,30 – 0,40 lit/m2/στρώση

Δοχεία: 1lit, 5lit, 17lit

Τεχνικό Φυλλάδιο ΣΤΕΓΑΝΟΛ