Σημειακοί αποστάτες που χρησιμοποιούνται σε κάθετα δομικά στοιχεία εξασφαλίζοντας την επαρκή κάλυψη των οπλισμών με μπετόν.