Οικοδομικό νάυλον για διάφορες οικοδομικές χρήσεις.

-προστασία / κάλυψη / σκέπασμα υλικών από τη βροχή και τον ήλιο

– για αποφυγή ρύπανσης επιφανειών
– για προστασία τοιχίων υπογείων
– κάτω από εδαφόπλακες για αποφυγή της ανιούσας υγρασίας
– για την αγωγή του μπετόν κατά τη διάρκεια της πήξης του,σαν αντιεξατμιστική μεμβράνη
– σαν προσωρινή στεγανοποίηση και προστασία σε ανοιχτές κεραμοσκεπές