Σχάρα ανοξείδωτη για τα αποστραγγιστικά κανάλια.

Για πλάτος καναλιών 13cm.