Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, χυτό κονίαμα επισκευής για δάπεδα κυκλοφορίας

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

Υπερταχεία και υψηλή ανάπτυξη θλιπτικής αντοχής

3 ώρες: 30 MPa

1 ημέρα: 40 MPa

7 ημέρες: 45 MPa

28 ημέρες: 50 MPa

Ικανότητα παραλαβής κυκλοφοριακού φόρτου πεζών και οχημάτων: 2 ώρες (20 °C)

Υψηλή αντοχή έναντι απότριψης

Η εξαιρετικά χαμηλή διαπερατότητα του σκληρυμένου κονιάματος αυξάνει την ανθεκτικότητα της κατασκευής

Εφαρμογές: Αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, χώροι στάθμευσης, βιομηχανικά δάπεδα