Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, χυτό κονίαμα για χυτεύσεις σε υποβρύχιες εφαρμογές

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

Δεν υπάρχει κίνδυνος “ξεπλύματος” του υλικού κατά την εφαρμογή σε υποβρύχιες συνθήκες

Εκτοπίζει αποτελεσματικά το νερό (water displacement technology)

Ταχεία και υψηλή ανάπτυξη θλιπτικής αντοχής

1 ημέρα: 25 MPa

7 ημέρες: 50 MPa

28 ημέρες: 70 MPa

Μη συρρικνούμενο

Δεν περιέχει χλωρίδια

Εφαρμογές: Αποκαταστάσεις διατομών σκυροδέματος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αποκαταστάσεις διατομών σκυροδέματος σε παλιρροιακές ζώνες (tidal zones) λιμενικών έργων