Φεγγίτης στέγης εξόδου.

Διπλό τζάμι, ξύλινη επένδυση και ενσωματωμένα αρμοκάλυπτρα.

Δύο τρόποι ανοίγματος: προς τα επάνω ή προς τα πλάγια.