Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, χυτό κονίαμα για πακτώσεις ακριβείας και αποκαταστάσεις διατομών σκυροδέματος μεγάλου πάχους.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4.

Για την επίτευξη μεγάλων παχών εφαρμογής, δεν απαιτείται η προσθήκη αδρανών στο εργοτάξιο.

Υψηλή αρχική και τελική αντοχή.

Θλιπτική αντοχή 28 ημερών: ≥60 MPa

Μη συρρικνούμενο

Δεν περιέχει χλωρίδια

Εφαρμογές: Αποκαταστάσεις διατομών σκυροδέματος πάχους έως 500 mm, πακτώσεις μεταλλικών στύλων, πακτώσεις μηχανημάτων όπου αναμένεται στατική φόρτιση.