Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, χυτό κονίαμα για πακτώσεις ακριβείας και αποκαταστάσεις διατομών σκυροδέματος μεγάλου πάχους

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

Για την επίτευξη μεγάλων παχών εφαρμογής, δεν απαιτείται η προσθήκη αδρανών στο εργοτάξιο

Υψηλή αρχική και τελική αντοχή

1 ημέρα: 14 MPa

7 ημέρες: 42 MPa

28 ημέρες: 70 MPa

Μη συρρικνούμενο

Δεν περιέχει χλωρίδια

Εφαρμογές: Αποκαταστάσεις διατομών σκυροδέματος πάχους έως 500 mm, πακτώσεις μεταλλικών στύλων, πακτώσεις μηχανημάτων όπου αναμένεται στατική φόρτιση