Μεμβράνες για μονώσεις στεγών. Ασφαλτικές ή αναπνέουσες;

2016-07-01T09:20:05+03:00

Οι μεμβράνες κεραμοσκεπών χρησιμοποιούνται ακριβώς κάτω από τα κεραμίδια σαν μία δεύτερη στρώση άμυνας κατά της πιθανής εισόδου του νερού. Εκτός αυτού δεν επιτρέπουν να μπαίνει στο σύστημα της στέγης η σκόνη, η αιθάλη, το χιόνι υπό μορφή πούδρας κλπ. Πρέπει να μπαίνουν πάντα πάνω από τη θερμομόνωση και ποτέ κάτω από αυτήν. Οι μεμβράνες