Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
ARCO Forato

Διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη διάχυσης υδρατμών Arco Forato , ,

Τρυπητό (περφορέ) ασφαλτόπανο βάρους 0,75Kg/m2 που χρησιμοποιείται σαν στρώση διάχυσης υδρατμών και ημιανεξαρτησίας από το υπόστρωμα.

Βάρος: 0,75 – 0,80 Kg/m2

Διαστάσεις ρολού: 20 x 1m

Οπλισμός: Υαλοπίλημα

Ασφαλτική μάζα: APP πολυμερής

Ρολό 20x1m

Παλέτα 840m2

Τεχνικό Φυλλάδιο ARCO FORATO